Om Skagen Skipperskole

    
Skagen Skipperskole har siden 1921 uddannet navigatører til såvel fiskeri- som handelsflåden.

Skolen tilbyder derudover en stor palet af maritime efteruddannelses-/kursustilbud til den maritime sektor.

Skolen er Danmarks eneste tilbageværende skipperskole med ca. 100 årsstuderende og 15 dygtige og velkvalificerede medarbejdere.

Skagen Skipperskole er en moderne, erhvervsrettet uddannelsesinstitution med trivsel og studiemiljø i højsædet.

I januar 2012 startede en helt ny epoke i skolens historie, idet man tog en ny og smuk skolebygning i brug – på den smukkest placering i Danmark (vil mange mene). Placeringen - et enkelt stenkast fra Kattegat, med udsigt til den gamle ”Kongevilla” på Damstederne - gør beliggenheden unik.

På skolen udbydes følgende klassiske maritime uddannelser:

  • Fiskeskipper af 3. grad
  • Fiskeskipper af 1. grad
  • Kystskipper
  • Sætteskipper
  • Styrmand
  • Omskolingsforløb fra fiskeskipper af 3. grad til kystskipper
  • Omskolingsforløb fra fiskeskipper af 1. grad til sætteskipper

Vores studerende kommer fra hele norden, og efter endt uddannelse ses de i spændende beskæftigelse som navigatør i fiskeri- samt handelsflåden.  

I efteråret 2012 tog skolen to nye TRANSAS simulatorer i brug, der sikrer skolen ”State of the Art” på simulatorområdet. Her har vi mulighed for at ”supporte” kurser og undervisning med realistiske og opdaterede øvelser.

På GMDSS-området er vi ”leveringsdygtig” i alle former for maritime radiokurser. Vi kan – ud over ”almindelige” radiokurser - som de eneste i landet tilbyde et helt specielt teknikerkursus for personer, som skal udføre radiosyn om bord på GMDSS skibe.

Søg

Aktuelt

Kursuskalender 1. halvår 2015

den finder du her...

Nye skipperhold starter

Se datoer...

Som de eneste i Danmark

tilbyder vi GMDSS Radio Surveyor kursus...

Ledige kursuspladser

mangler du ECDIS kursus...

Skolens profilmagasin

klik her...

LOGON

Log på "It's learning"

Log på Webmail